O nás | Služby | Kde nás nájdete | Kontakt
V súkromnej gynekologickej ambulancií Gynaex poskytujeme pacientkam nadštandardnú odbornú starostlivosť s maximálnym dôrazom na kvalitu, čomu zodpovedá aj vybavenie ambulancie (najnovší ultrazvukový prístroj s možnosťou 4D zobrazenia, kardiotokograf, videokolposkop, atď.).

Medzi ponúkané vyšetrenia patrí napríklad:
 • Ultrazvukové gynekologické vyšetrenie na špičkovom prístroji GE Voluson S8
 • Ultrazvukové vyšetrenie prsníkov s možnosťou priameho odberu vzorky
 • Vyšetrenie nuchálnej translucencie v 12. až 13. týždni tehotenstva
 • Morfologické ultrazvukové vyšetrenie plodu v 20. až 21. týždni tehotenstva
 • 4D vyšetrenie plodu (real-time 3D)
 • Nahratie ultrazvukového vyšetrenia na CD/DVD
 • Kardiotokografické vyšetrenie plodu (sledovanie oziev plodu)
 • Vyšetrenie HPV (Human Papilloma Virus)
 • Rozšírená kolposkopia krčka maternice, videokoposkopia
 • Liquid based cytológia (LBC) - nový druh vyšetrenia krčka maternice
 • HyFoSy - test priechodnosti vajíčkovodov s minimálnym diskomfortom
 • BabyGen (neinvazívny test pohlavia plodu od 10. týždňa tehotenstva)
 • NIFTY PRO test (neinvazívny skríningový test od 11. týždňa tehotenstva)
 • TRISOMY testy (neinvazívne skríningové testy od 11. týždňa tehotenstva)
Cenník zdravotných výkonov a Zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, sú umiestnené v priestoroch čakárne.
Slovenský jazyk English language 

Copyright © 2004-2022 Gynaex, s.r.o. Všetky práva vyhradené.